tec.News - Edition 14

Focus: Waarde voor de klant

Tecnews 14

Geachte lezers,

In de bovenstaande regels wordt het eerste en primaire doel van ons bedrijf weergegeven.

Intussen is het al weer zo’n vijftig jaar geleden dat harting introduceerde wat later de wereldwijde norm zou worden, namelijk het principe van de connector in industriële toepassingen.

Dankzij deze vernieuwing hebben wij een toonaangevende positie in de technologie van de elektrische connector verworven, en zijn de Han-connectoren een vertrouwd begrip op vele markten over de gehele wereld. Daarnaast zijn er vele andere producten waaraan wij onze toonaangevende positie te danken hebben. Maar hoe ziet de toekomst van onze bedrijfstak eruit?

Op industrieel gebied speelt de connectortechnologie een steeds belangrijker rol in het in een netwerk plaatsen van machines, groepen machines en fabrieksgebouwen. Het samenvallen van de kantoor- en fabriekscommunicatie en de steeds grotere eisen die aan de flexibiliteit en stabilitiet van de infrastructuur van de energietoevoer worden gesteld, vormen de nieuwe en opwindende uitdagingen voor de connectortechnologie. harting pakt deze uitdagingen met beide handen aan. Onze meest recente enquête onder klanten maakte één aspect wel zeer duidelijk: harting is een favoriete zakenpartner vanwege het feit dat wij voor een superieure kwaliteit, betrouwbaarheid, functionaliteit staan en vernieuwende oplossingen en een uitstekende service voor de klant bieden. Dit is een duidelijk signaal voor onze mensen en voor mijzelf: nl. dat wij ons op deze sterke punten moeten concentreren, en dat wij die punten nog verder moeten ontwikkelen op een consistente en dynamische wijze. Wij zien een kans om nog meer waarde toe te voegen binnen ‘value added chain’, met name door onze geïntegreerde, adviserende en ondersteunende benadering van ‘één aanspreekpunt voor de klant’. Wij voldoen aan die eis door de Technologiegroep van harting op één lijn te brengen met wat wij ‘Connectiviteit & Netwerken’ noemen.

Als voorbeeldtoepassing van ‘Connectiviteit en Netwerken’ will ik de industriële arena met haar drie vitale verbindingslijnen noemen – namelijk industriële communicatie, aanvoer van stroom van 24 volt en aanvoer van stroom van 400 Volt. Als industrieel specialist hebben wij tezamen met onze klanten een groeiroute uitgezet over tientallen jaren.

Op de Hannover Messe van 2006, van 24 tot 28 april 2006, zullen wij de voordelen demonstreren die wij onze klanten bieden – en die in de titel van deze uitgave vermeld staan – de gebieden waarop wij de waarde voor de klant vergroten. En in deze uitgave van ons technologietijdschrift worden talloze voorbeelden gepresenteerd van hoe wij dag in dag uit, jaar in jaar uit, onze primaire bedrijfsdoelstelling realiseren.

De energiesector is een ander toepassingsgebied waarbinnen onze know-how en onze oplossingen een waardevolle bijdragen leveren. Wij zijn zeer verheugd dat Aloys Wobben, ingenieur en oprichter en algemeen directeur van ENERCON GmbH, bereid was in zijn gastartikel het onderwerp ‘Een Energierevolutie in plaats van Klimaatverandering’ te bespreken. Trouw aan onze bedrijfsslogan ‘People – Power – Partnership’, kijken wij terug op een lange en vruchtbare samenwerking met ENERCON.

Onze gezamenlijke doelstelling is duidelijk en eenvoudig – samenwerken om de best mogelijke oplossingen te kunnen bieden. Tussen haakjes: op de foto op deze dubbele pagina, - een belangrijk onderdeel van onze campagne ‘harting, Alles voor het Ethernet’ – staat onze collega Jens Grunwald. En dit maakt de cirkel rond omdat Jens Grunwald zich al vele jaren lang, evenals een aantal andere personeelsleden, voor ENERCON heeft ingezet.

Beste lezers, wij danken u voor uw loyaliteit gedurende al deze jaren, als klant of als leverancier, als techonologiepartner of als journalist, als vertegenwoordiger van een vereniging of gewoon als geïnteresseerd lezer. Ik verzeker u persoonlijk dat wij met een niet aflatende inzet en verbondenheid onze doelen nu en in de toekomst zullen blijven nastreven, en één zeer duidelijk doel: meerwaarde voor de klant.

Ik hoop dat u dit meest recente exemplaar van Technologisch Nieuws met plezier zult lezen.

Met dank en hoogachting,

Dietmar Harting

Beschikbare downloads

Titel Formaat Afmeting  
tec.News - Edition 14

PDF 2,41 MB Download bestand